Uro-onco cursus

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot geregistreerde verpleegkundigen. Zij kunnen inschrijven voor het volledig programma inclusief theorie en stage en deelnemen aan de evaluatie om op die manier het getuigschrift van 'gespecialiseerde verpleegkundige in de uro-onocologie te verwerven. Ook Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven zonder deelname aan de evaluatie. Zij ontvangen een attest van deelname.

Deze opleiding is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking tussen Urobel vzw, Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRV), de Belgische Vereniging voor Urologie (bvU) en Odisee Hogeschool.

De opleiding stelt verpleegkundigen in staat de patiënt met Uro-Oncologische problemen te herkennen, adequate zorg te bieden in al zijn facetten en medeverpleegkundigen en andere zorgverleners te ondersteunen.

Dit professionaliseringstraject bestaat uit een gedegen combinatie van theorie en praktijk met volgende opbouw:

9 dagen theorie
2-daagse praktijkervaring
2 dagen stage
praktijkgerichte evaluatie-opdracht

Het theoretische luik bestaat uit een algemene introductiedag en 4 gespecialiseerde modules die ook afzonderlijk kunnen gevolgd worden.

Modulaire opbouw en data:

Theorie

Introductiedag: 6/11/2017

Module 1: Prostaatkanker: 20/11, 4/12, 18/12/2017, 8/01/2018

Module 2: Blaaskanker: 22/01, 05/02/2018

Module 3: Nier, testis en peniskanker: 19/02/2018

Module 4: Algemene aandachtpunten in de Uro-oncologie: 5/03/2018

Praktijk en stage

2-daagse in Vaalbeek: 19 en 20 maart 2018

2 dagen stage: periode december 2017 - maart 2018

Evaluatie

bespreking praktijkcasus en presentatie paper:26/03 en 27/04/2018

Locatie

Alle theorielessen gaan door op Odisee, campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

de 2 daagse  gaat door in Vaalbeek

De stage loopt in samenwerking met UZGent, UZA, UZ Leuven en Hasselt.

Kostprijs

Volledige opleiding (theorie, 2-daagse, stage, examen): € 750

Module 1 - Prostaatkanker - 4 dagen: € 360

Module 2 - Blaaskanker - 2 dagen: € 180

Module 3 - Nier, testis en peniskanker: 1 dag: € 90

Module 4 - Algemene aandachtspunten: 1 dag: € 90

6 11 2017 8:00   tot   20 03 2018 17:00
Warmoesberg 15
1000
België

Grote kaart tonen
Event Details
Enkel voor betalende leden? Nee
Extra informatie
Georganiseerd door Urobel
In samenwerking met Odissee - BAU - VVRO
Link http://dvo.odisee.be/gezondheidszorg/gespecialiseerde-verpleegkundige-uro-oncologie-nieuw
Bijlage

Help met publiciteit

Help ons en informeer uw vrienden, collega's en volgers over onze pagina: Uro-onco cursus


U kunt ook de link hieronder delen via een mail of op uw website.
http://www.urobel.be/nl/civicrm/event/info?id=76&reset=1